Інформаційна сторінка

Булави Крайової булавної

Уладу Пластунів Сеніорів Пласту НСОУ

СКОБ!
Дорогі подруги й друзі! Вітаємо вас на інформаційній сторінці Булави Крайової Булавної УПС. Сторінка створена, щоб уладові курені, осередки праці й сеніори самітники мали змогу оперативно отримувати інформацію про життя Уладу й усі актуальні справи. Маємо надію, що завдяки вам, особливо після 11 з`їзду УПС, тут ніколи не бракуватиме цікавої та корисної інформації й наперед щиро дякуємо всім, хто долучиться до наповнення сторінки.

середа, 24 лютого 2010 р.

20 лютого у Києві відбувся ХІ з’їзд УПС

Склад новообраної Крайової Булави Уладу Пластунів Сеніорів:
Крайова булавна УПС – пл. сен. Галина Потюк, Гр
Члени:
пл. сен. Оксана Яблонська, ПС
пл. сен. Олег Климчук, ЧК
пл. сен. Павло Білоус, ОЗО
пл. сен. Геннадій Іванченко, V
пл. сен. Тетяна Перевєрзєва
пл. сен. Олександр Казимірський, БМ

четвер, 18 лютого 2010 р.

До Хвальної Президії 11 Крайового З'їзду УПС України!

Шановні Друзі!
Верховіття 13 Куреня УПС "Дубова Кора" вітає Вас і бажає Вам якнайуспішніших нарад та рішень.
"В Пласті росте новий люд" і завданням членів УПС є, щоб цей новий люд якнайскоріше став дійсністю.
Новий люд, який ставить Бога і Україну на перше місце;
новий люд, який в кожній хвилині готов безкорисно помагати своєму ближньому;
новий люд, що є сильний характером, вихованим на 14 точках Пластового Закону;
новий люд, що є чесний, правдомовний, корисний, працьовитий та ідейний;
новий люд, для якого добро батьківщини є найвищим законом, а не пустими словами;
новий люд, який "на щастя дорогу введе Вітчизну".
Тож кріпімось, щоб бути витривалими в своїй праці!
СКОБ! Дубе, кріпись!
За Верховіття Дубової Кори (курінну команду)
Люлька (пл.сен.кер. Юрій-Мирослав Левицький)
Скрипуча Пила (курінний писар)

понеділок, 15 лютого 2010 р.

пл. сен. Сергій Юзик, СМ

ТЕЗИ ДО ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ УПС
у 2010-2012 рр.

1. Спрощення адміністративних передумов та процедур при переході з УСП до УПС та при відновленні членства в Пласті в сеніорському віці (відповідно до резолюції ч. 2. ХVII Великої Ради УПС).
УПС не повинна бути організацією в організації, а частиною єдиної пластової організації. А тому перехід активних у виховній чи адміністративній діяльності членів УСП повинен бути автоматичним при поданні заяви до ОП УСП за місцем проживання. Дійсні члени УСП, які досягли граничного віку і не є діяльними, але подали заяву до ОП УСП за місцем проживання, автоматично стають прихильниками УПС (відповідно до статті 3.а. Правильника УПС).

2. Моніторинг діяльності членства УПС.
Член УПС, як і всякий ін.волонтер в організації має певні потреби:
• задоволення від добре виконаної роботи;
• задоволення від розуміння того, що виконувана ним робота є необхідною;
• задоволення від взаємостосунків з ін. людьми (дружба,однодумці, спільні інтереси, захоплення, професійні інтереси) – курені УПС;
• задоволення від розуміння того, що виконувана функція/діяльність в Пласті, також сприяє його особистісному зростанню.
Одним із засобів мотивації членів УПС є ступені та відзначення в УПС. Булава УПС повинна постійно моніторити діяльність членства та вчасно підвищувати ступені членам УПС, а також надавати відзначення УПС (відповідно до Статуту УПС) без зайвих бюрократичних затримок та перепон. Відповідно до Резолюцій ХVII зборів КУПО необхідно відзначити тих членів УПС, які своєю багатолітньою працею спричинилися до розвитку Пласту.
Відхід значної частини активного членства УПС від Пласту спричинений тим, що їх діяльність протягом багатьох років не отримала не тільки признання чи відзна-чення, а просто проігнорована.

3. Створення постійнодіючого сеніорського форуму.
Створення інтернет-форуму та залучення до участі в ньому чим більшої кількості сеніорів. Моніторинг форуму дасть можливість відстежувати наявні стан, ідеї, потреби, тенденції в діяльності УПС. Постійне інформування членства про діяльність УПС.

4. Вироблення напрямних діяльності членів УПС.
Пластун-сеніор не може бути бездіяльним чи рідким гостем у своєму ОП, а його єдиним обов’язком бути лише вчасно сплачена вкладка. Кожен член УПС має вибрати напрям своєї діяльності в Пласті:
• виховний (як виховник в УПН чи УПЮ);
• інструкторський (в УПН чи УПЮ), регулярна діяльність протягом року+ участь в таборах;
• методичний (для тих, хто відійшов від виховництва) – розробка мето-дичних матеріалів для виховників, сценаріїв заходів, програм таборів, тощо;
• вишкільний, підготовка інструктажів, методичних матеріалів, проведення вишколів та семінарів в межах станиць, округ, краю;
• табірництво, пошук та приготування таборових площ чи осель для таборів УПН, допомога в проведенні таборів, створення, розбудова та підтримка пластових осель;
• адміністративний / управлінський, на рівні станиці, округи, краю, міжна-родному;
• господарсько-фінансовий, фандрайзінг, пошук меценатів, створення власних фондів для підтримки організації, популяризація існуючих та створення нових дитячо-юнацьких пластових центрів.
• організаційний розвиток, реклама та популяризація Пласту в суспільстві, пошук та залучення до Пласту нових дорослих членів, створення нових осередків, підтримка малочисельних осередків та осередків невеликих міст і сіл.
• громадський, бути діяльним членом іншої громадської організації, діяль-ність якої не суперечить ідейним основам Пласту чи суспільної інституції – освіта, церква, збройні сили, наука, культура, місцеве самоврядування, тощо, і через свою діяльнісь не лише популяризувати ідеї Пласту, а й дієво сприяти його розвитку і поширенню.

5. Створення реєстру всіх дійсних членів УПС з часу відродження Пласту в Україні.
Аналіз причин відходу з організації чи від активної діяльності. Налагодження контактів і вияснення можливостей співпраці: одноразова чи періодична допомога (підтримка), участь в проектах, пластприят, інструкторство, виховна діяль-ність.

6. Вироблення напрямних УПС та реалізація Резолюцій ХVII Великої Ради УПС.
На основі аналізу звітів Булави УПС, резолюцій з’їзду УПС та наявних ситуації та можливостей.

ПЛАСТ ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В АВСТРАЛІЇ.

Аделайда, 14.2.2010.


До Проводу і учасників Крайового З’їзду пластового сеньйорату в Україні.

Шановні подруги і друзі!

Від імені Пластового Сеньйорату в Австралії шлемо вам наші дружні вітання.

Ми сеньйори маємо обов’язок зберігати пластову ідею виражену Трьома

головними обов’язками пластуна, пластову ідеологію і традицію та передавати і

прищеплювати їх новим, молодим поколінням пластунів. З бігом часу міняється

світ і обставини, і виникають нові виклики, що вимагають нових підходів методів

реагування, але не міняється пластова ідея. Три головні обов’язки пластуна є

незмінними.

Ми є певні, що Ви, керуючись Трьома головними обов’язками пластуна,зробите

все, щоб виконати ті завдання, які покладає на Вас цей з’їзд, для добра Пласту

в Україні. Всестороннє патріотичне самовиховання української молоді на піставі

Пластового закону й ідеології є особливо конечним у цей час.

Бажаємо Вам якнайкращих успіхів у Вашій пластовій праці.

С К О Б

Пл.сен.кер.Юрій Василь Нестор.БМ.
КБ УПС Австралія

середа, 10 лютого 2010 р.

Програма 11 Крайового з’їзду УПС

Субота, 20 лютого 2010 р.Б. Офіс XII КПЗ Пласту-НСОУ

17:00 – 17:30 Реєстрація
17:30 - 18:00 Відкриття З’їзду, привітання
18:30 – 18:15 Обрання президії, робочих комісій
(секретаріату,лічильної,номінаційної, резолюційної комісій)
18:15 – 19:00 Звіт мандатної комісії, затвердження програми З’їзду.
Звіти уступаючого проводу
19:00-19:30 Вечеря
19:40 – 20:00 Обговорення звітів. Надання абсолюторію
20:00 – 21:00 Звіт резолюційної комісії. Прийняття резолюцій
21:00 – 22:00 Звіт номінаційної комісії з’їзду. Заслухання кандидатур.
Вибори проводу.Затвердження Стратегії розвитку.
22:00- 23:00 Чай. Перегляд фільму. Вільне спілкування.

пл.сен. Ігора Фіглюса подано на Голову КПР/Пластове резюме й Програма кандидата

СКОБ подруги та друзі!
Станом на 9.02 до Номінаційної комісії ХІІ Крайового пластового з'їзду надійшли наступні подання:
На голову КПР:
1. ст. пл. Юрій Юзич, ОЗО (Київ)
Подання здійснив курінь УСП ч. 15 Орден Залізної Остроги ім. Святослава Завойовника
2. пл. сен. Ігор Фіґлюс, ПБ (Київ)
самовисування
На вільних членів КПР
1. ст. пл. Миколи Музали, V (ст. Львів) на заступника голови КПР зі сферою відповідальності за міжнародні зв'язки, інформацію та PR.
Подання здійснили Міжнародна служба (голова МС у 2009 році, а тепер вже голова КПС ст.пл. О.Сінкевич (Луцьк)) та кандидат на голову КПР ст. пл. Юрко Юзич, ОЗО.
2. ст. пл. Роман Орищенко, ОЗО (Київ) на вільного члена КПР відповідального за організаційний розвиток.
Подання здійснив кандидат на голову КПР ст. пл. Юрко Юзич, ОЗО.
З програмами кандидатів всі мають змогу ознайомитися на офіційній сторінці ХІІ КПЗ
http://www.plast.org.ua/kpz/

ПЛАСТОВЕ РЕЗЮМЕ
Прізвище Фіґлюс
Ім’я, по-батькові Ігор Володимир (Богданович)

Адреса вул. Десятинна 7, пом. 6
Київ 01025

Телефон 050-957-44-88 (моб.)
044-278-59-10 (дом.)

E-mail ifiglus@yahoo.com

Дата народження 04 червня,1952

Місце народження: Бофало, Ню Йорк, США

Освіта: Економіст (Колорадский Університет, Болдер, Колорадо, США)
MBA – Магістр Бізнес Адміністрування (Келер Школа Менеджменту, Чікаґо, Ілиной, США)


Пластова діяльність
1958 – дотепер член Пласту
1968 Абсольвент Лісової Школи
1974 – дотепер член куреня Побратими

Діловодства в Пласті:
• юнацький виховник, Денвер, США;
• юнацький виховник, зв’язковий, Чікаґо, США;
• юнацький інструктор;
• виховник на виховно-вишкільних таборах для юнацтва;
• командант виховно-вишкільних таборів для юнацтва (США, Велика Британія);
• організатор і провідник юнацьких мандрівок на ЮМПЗ 1972 (Вовча Тропа - США);
• організатор, командант, і інструктор спеціалізованих таборів (лещетарські, морські, водно-мандрівні) для юнацтва і старшо-пластунства;
• курінний УСП і УПС куренів Побратими;
• осередковий ОП УПС станиці Київ.

Бачення розвитку ПЛАСТУ

Упродовж 20 років свого відновленого існування в Україні Пласт виховав і випустив чимало добрих пластунів – корисних громадян нашого суспільства. Але, дивлячись на загальний стан Пласту сьогодні, можна зробити висновок, що організація застоюється. За останніх 5-10 років численний стан Пласту практично не міняється і залишається відносно маленьким. Пласт мусить ввести нову систему і стратегію розвитку на користь організації і країни.

Пластовий рух і засади столітнім існуванням показали свою вартість і користь як для одиниці, так і для суспільства. В Україні є велика потреба програми, що може задіяти молодь і дати їй підстави для кориснішого майбутнього. Вірю, що пластування є найкращою програмою загального розвитку молодої людини.

Для досягнення цього, наша організація мусить відповідно підготуватися і розгорнутися.

Ключові пункти розвитку організації

1. Зростання Пласту на теренах всієї України:
- розробка та поширення спрощених початкових матеріалів для самовиховання пластунів і заснування нових пластових осередків;
- розробка і запуск системи регулярних, централізованих підготовчих вишколів пластунів-провідників-виховників;
- організація системи нагляду і опіки малих осередків і пластунів-самітників;
- розробка можливостей проведення пластових занять на природних теренах всієї України;
- розвиток і запуск реклами і PR Пласту по всій Україні.

2. Фінансова стабільність:
- впровадження кампанії розшуку всіх можливих джерел фінансування - орієнтація не лише на разову допомогу, а організація постійної роботи із існуючими та потенційними спонсорами.
- подальша співпраця із Благодійним Фондом Богдана Гаврилишина.

3. Інтеграція у світовий скаутинг:
- розстановка крапок у ситуації «Пласт-НОСУ-ВОСМ»;
- Підготовка до відзначення100-ліття заснування Пласту, яка мусить розпочатися вже;
- активна участь у заходах ВОСМ

Все це не здійсниться легко. Головне почати активно працювати, приготувати адміністративну компетенцію, і постепенно впроваджувати програми в дію.

вівторок, 9 лютого 2010 р.

Звіт крайової булави УПС

I. Стан УПС за осередками
(на основі звітів станом на січень 2010 р.)

Київська округа
Київ 15 Голова ОП — Ігор Фіглюс
Вишгород 4 Голова ОП — Ігор Потеряйко
Боярка 2 (з них прихильників: 1)

Житомирська округа
Житомир 1

Черкаська округа
Черкаси 0

Чернігівська округа
Чернігів не звітує
Ічня не звітує

Східний регіон
Авдіївка 2
Сєвєродонецьк 8 (з них прихильників: 8) Голова ОП —Неля Ковальчук
Сватове 2
Кремінна 2
Рубіжне 2 (з них прихильників: 2)
Лутугине 1
Дніпропетровськ 1
Світловодськ 1
Донецьк 4 (з них прихильників: 1) Голова ОП — Олександр Воловенко
Краматорськ 4 (з них прихильників: 2) Голова ОП — Наталя Попова

Південний регіон
Одеса 1
Миколаїв нема інформації
Білгород-Дністровський 7 (з них прихильників: 4)
Севастополь 3

Рівненська округа
Рівне 7 Голова ОП — Наталка Літковець
Рафалівка 3 (з них прихильників: 2)
Острог 0
Дубно 1 (з них прихильників: 1)
Лютинськ 1
Кузнецовськ 2 Голова ОП — пл. сен. Серж Коваленас

Івано-Франківська округа
Івано-Франківськ 11 (з них прихильників: 2) Голова ОП — пл. сен. пр. Оксана Таран
Білі Ослави 1
Болехів 4 Голова ОП — пл. сен. пр Любомир Данилів
Гошів 1
Надвірна 1
Коломия 6 (з них прихильників: 1)
Рогатин 2

Львівська округа
Львів 41 Голова ОП — пл. сен. пр. Галина Потюк
Броди 2
Городок 2
Миколаїв 3
Судова Вишня 2
Стрий 9 Голова ОП — пл. сен. пр. Іван Нагірний, ЧК
Самбір 3 (з них прихильників: 1) Голова ОП — пл. сен. пр. Юрій Леськів, СМ
Червоноград 6 (з них прихильників: 1) Голова ОП — Віктор Павлик
Хлівчани 4

Волинська округа
Луцьк 2 (з них прихильників: 1)
Колки 1 (з них прихильників: 1)
Володимир-Волинський 1

Тернопільська округа
Тернопіль 16
Бережани 2 (з них прихильників: 2)
Жизномир 1
Збараж 2 (з них прихильників: 2)
Підгайці 2

Закарпатська округа
Ужгород 11 Голова ОП — Ольга Шкуро
Рахів 1

РАЗОМ по Україні: 211 осіб

II. Звіт за виконання Резолюцій 10 КЗ УПС

Уладові
1. 10 КЗ УПС зобов’язує КБ УПС розробити і ухвалити у тримісячний термін пріоритетні напрямки діяльності УПС в Україні.
Частково виконана.
Причина: булава не працювала в повному складі. Ініціатива від Осередків праці щодо цієї резолюції не надходила. Проте в.о. обов’язків крайового булавного УПС брав участь у 2 семінарах зі стратегічного розвитку Пласту (2008 і 2009 р.), де пропонував речі, що стосувалися діяльності і УПС.

2. 10 КЗ УПС рекомендує ОП УПС спільно з УСП організувати соціальні проекти. Доручити КБ УПС дати оголошення, зібрати інформацію про найкращі проекти, інформувати булаву про їхнє проведення.
Не виконана.

3. 10 КЗ відзначає особливу важливість проведення спільних з УСП заходів і доручає БКБ розробити відповідні напрямні щодо співпраці з УСП.
Як таких окремих спільних заходів не було. І сеніори, і старші пластуни працювали у своїх ділянках виховниками, інструкторами на таборах та вишколах. Якщо є потреба, 11 з’їзд розгляне це питання ще раз.

4. 10 КЗ УПС доручає БКБ УПС запропонувати ГБ УПС зміни до правильника в 6-місячний термін. Опублікувати їх у «Слові Сеніорату» для обговорення.
Виконана. ГБ УПС відхилила зміни до правильника.

5. 10 КЗ УПС доручає БКБ УПС розробити положення про «товариський суд» сеніорату.
Не виконана.

6. 10 КЗ УПС рекомендує членам Пласту, активним у політичний діяльності, і надалі не використовувати підтримку територіальних осередків Пласту для досягнення політичних цілей.
Виконана.

7. 10 КЗ УПС підтримує ідею створення міжнародної організації «Центру вивчення та збереження пам’яті Українського народу» за участю Пласт, Всеукраїнської громадської організації «Меморіал» імені Василя Стуса.
Виконана.

Вишколи і табори

8. 10 КЗ УПС доручає З’їзду апробувати у 2008 р. і провести у 2009 році табір «ВИСОТА».
Не виконана. Автор ідеї, головний її реалізатор, друг Журба відійшов на Вічну Ватру.

9. 10 КЗ УПС вважає і надалі одним із пріоритетних напрямків діяльності УПС залучення до Пласту нових прихильників і створення ОП. Для цього доручає БКБ УПС налагодити роботу вишколів ВППП і дошколів та активно використовувати у цьому підтримку територіальних осередків Пласту в Україні.
Виконана. Силами членів Булави і куреня «Дубова Кора» були проведені 2 вишколи ВППП на Житомирщині і 1 у Білгороді-Дністровському. У Житомирі є прихильники, ОП ще не сформований. У Білгороді-Дністровському є ОП.

Видавничі

10. Видавати «Слово Сеніорату» і надалі коштом булави. Головний примірник робитиметься у електронному вигляді і розсилатиметься до ОП.
Виконується.

11. 10 КЗ УПС зобов’язує булаву УПС розробити схему залучення коштів до фінансування «Слова Сеніорату».
Не виконана вповні. Поки що дають приватні кошти сеніори, системного фінансування нема.

III. Особистий звіт в.о. крайового булавного УПС
за березень 2008 року – лютий 2010 року

1. Проведено 8 сходин булави УПС (звичайних і дистанційних).

2. Брав участь майже у всіх сходинах Крайової пластової ради.

3. Брав участь у сходинах Осередку праці станиці Київ. Виконував обов’язки писаря.

4. Участь у церемонії передання церквам Києва Вифлеємського Вогню Миру, що відбулася у Музеї Івана Гончара, Київ. Фотографував. Січень 2010 р.

5. Участь у КУПО, Торонто, листопад 2009 року. Представляв УПС України, працював у резолюційній комісії на Великій Раді УПС.

6. Зустріч у місті Боярці з представниками громади. Вивчення питання залучення до Пласту осіб з громадянства і створення у Боярці Осередку праці УПС. Листопад 2009 року.

7. Учасник звітно-виборних Загальних зборів станиці Київ. Жовтень 2009 р.

8. Підготував до ефіру 25 хв. програму про оздоровлення молоді в літніх таборах на прикладі пластових. Вересень 2009 року, Національна телекомпанія України. Відеоматеріали з Джемборі 2009 і Спортивно Вишкільний Табір СВТ-2009 (до 100-ліття народження Степана Бандери).

9. Участь у міжнародному скавтському таборі «Малі сліди великої історії»; роботи з розчищення українського кладовища у селі Варешин під Грубешовом, Польща. Фільмування робіт для документального фільму про виселення українців з етнічних земель у 1945-47 рр. Липень 2009 р.

10. Підготував відео ролик на пам’ять про друга Володимира Скоробського, ДК. Квітень 2009 р.

11. Участь у зустрічі УСП-УПС щодо стратегічного планування діяльності Пласту-НСОУ. Березень 2009 року, Київ.

12. Комендант крайових вишколів «PR та комунікації для тих, хто бажає працювати з пресою», санаторій «Лідер» (березень 2008), м. Боярка (березень 2009).

13. Брав участь у вечорах пам’яті пластунам, що загинули у Бабиному Яру 1942 року, лютий 2008, лютий 2009 р. (Центр Мистецтв Києво-Могилянської академії, Київ).

14. Допомагав у підготовці крайового вишколу «Десант», аеродром «Прогрес», Чернігівська область, серпень 2008 року. Комендант вишколу - пл. сен. пр. Костянтин Жук.

15. Брав участь у вишколі юнацьких виховників, вів гутірку. Червень 2008 року, Київ.

16. Брав участь у семінарі зі стратегічного планування розвитку Пласту. Липень 2008, Пуща-Водиця; березень 2009 – МІМ, Київ.

17. Готую документальний фільм про Пласт до 100-ліття створення організації та 20-ліття відновлення Пласту в Україні. Кінцева дата: грудень 2010 року.


IV. Коротко про роботу осередків у 2008—2009 рр.

Дорогі подруги та друзі!
Надходить черговий звітно-виборний Крайовий з’їзд УПС і черговий Крайовий З’їзд. Настав час підбити деякі підсумки роботи за два минулі роки, які були важкі — з огляду на загальне гальмування темпу розвою пластового руху у світі в цілому і в Україні зокрема.
З інформації, яку вдалося отримати до 1 лютого 2010 року, випливає, що найактивніше сьогодні працюють осередки УПС у Києві, Івано-Франківську, Вишгороді, Білгород-Дністровському, Львові. Проте сьогодні в Україні сеніори активні не так в рамках осередків праці, скільки самі по собі як виховники чи члени куренів.
Окремо варто згадати про діяльність Осередку праці УПС станиці Львів. Великою втратою ОП був відхід на Вічну Ватру його довголітнього провідника друга Романа Дзюпина. Щороку сеніори організують поїздки-прощі по цікавих місцях в Західній Україні (відстань від Львова не має бути завеликою, щоб можна було відбути автобусну мандрівку протягом дня і не втомитися). Як правило, у поїздках беруть участь не тільки старші сеніори, яким здоров’я дозволяє, а й сеніори молодшого віку, старші пластуни, юнацтво та новацтво. Протягом цієї каденції відбулися такі мандрівки:
24.05.08 – на Ясну гору в Гошеві, в музей С. Бандери (с. Воля Задеревацька) та музей «Козацької слави» (с. Руда);
1.05.09 – в княже місто Белз до його 100-ліття;
11.06.09 – в музей-заповідник битви під Берестечком.
Окрім того пластуни сеніори беруть участь у виховних заходах (пл. сен. Мирослав Сипа проводить гутірки з куренями ім. Г. Сковороди та Г. Коренець), архівній роботі (до збору матеріалів для Музею-архіву Пластового руху долучилися пл. сен. Галина Потюк, пл. сен. Галина Субтельна, пл. сен. Богдан Гасюк, пл. сен. Мирослав Сипа та інші), допомагають сеніорам похилого віку (для цього створена Скарбничка імені Христі Ковч), вшановують тих, хто відійшов на Вічну Варту. Над книгою «Вічна Ватра на Яневі», машинопис якої на даний момент переданий до видавництва, працював колектив у складі Богуслави Гринів, Романа Риф’яка та Романа Дзюпина. Пл. сен. Богуслава Гринів долучалася до організації табору для старших пластунів-прихильників «Життя в Пласті», що відбувався 2007 і 2009 рр. на Соколі. Окрім участі у мандрівці в Підлюте та розповіді про таборування на Остодорі і Соколі у 30-х роках проводила гутірки «Митрополит Андрей Шептицький — добродій для українського народу і Пласту».
Східні округи мають свою особливість. Наприклад, в окружній спартакіаді "Турнір срібної шпаги" в жовтні 2009 р. в Авдіївці Донецької області значну допомогу надали подруги Юлія Хавікова, Кн, і Тетяна Переверзєва, Кн. Або ось новостворений осередок у місті Білгород-Дністровський, що в Одеській області. Тут 5 сеніорів, але вони всі працюють виховниками, організовують табори та беруть участь у організації крайових акцій (напр. передача Вифлеємського Вогню Миру, вшанування бою під Крутами), крайових таборів (напр., табору морського пластування влітку 2009 року). Більше про це та інші ОП на сторінці http://www.plast.org.ua/news?newsid=3916).
У Києві сеніори молодші, наприклад, за ужгородських, але більшість завантажені працею, і їм вдається провести 2-3 акції за рік. Наприклад, вже двічі (2007, 2008 роки) відбувався парашутний вишкіл «Десант» під Черніговом для юнацтва і старших пластунів; взимку - передача Вифлеємського Вогню Миру; у лютому вшановуємо пластунів, що були розстріляні в Бабиному Яру під час німецької окупації Києва; навесні - участь у Святі весни Київської станиці. А ще - посильна фінансова допомога на потреби новацтва і юнацтва.
Але це, мабуть, так і має бути в сеніораті. Адже так думав і доктор Тисовський-Дрот: «сеніорат — це зав’язок нового громадянства, в якому кожна одиниця вміє бути громадянином і собою та жити по-пластовому. ...Сеніорат — не сліпа юрба, що іде за сильним провідником, а група індивідуалістів, що мають власну думку, але можуть підпорядкуватися провідникові, коли треба перевести якусь корисну акцію» (див. Пластовий шлях. – 1981. – Ч.1 (64). – С.4–8).
Непокоїть, щоправда, інше. У спілкуванні з сеніорами різного віку я побачив, що частина нашого товариства справді розчарована станом суспільства сьогодні, політичною нестабільністю і економічними проблемами. Життя так складається, що багатьом просто треба виживати за 1500-2000 гривень на місяць. Тому й стається так, що багато сеніорів мусить дбати про свій хліб насущний і відходить від активної громадської роботи у Пласті. Розчарування є, але з ним треба боротися. Молодим теж нелегко. У станицях стало масовим явищем, що молодь виїздить до Києва, Львова інших міст на навчання і працю. А часто і до США, Польщі, Росії. Станиці відчувають брак виховників, у тому числі й сеніорського віку, які би передавали свої вміння і життєвий досвід молодшим. Тому й не дивно, що у Києві може бути багато пластунів з інших областей, але вони не спішать під знамена Пласту.
На попередньому Крайовому з’їзді УПС навесні 2008 року ми покладали багато сподівань на приріст сеніорату з числа УСП. Частково сподівання справдилися, але лише частково. Молодь не квапиться ставати сеніорами. Тут булава УПС ще має багато попрацювати над пропагандою уладу, пошуку того, що зв’яже 30-літніх і старших стійким бажанням працювати і натхненням. Можливо, це будуть результати виборів президента України, а можливо і черговий КПЗ. Все – у наших руках і головах.
Інше невелике джерельце Сеніорату – батьки новацтва і юнацтва. Серед них є активні люди, які допомагають станицям організаційно та фінансово. Частина навіть їде на вишколи і пробує себе у вихованні за пластовими методиками. Але їх мало, бо більшість таки на праці.
До доброго, що зробила наша булава за минулий рік, варто віднести створення інформаційної сторінки КБ УПС України за адресою http://slovosenioratu.blogspot.com/2009/05/9-10_14.html Тепер справа за активним поширенням інформації про неї серед сеніорів та пластунів загалом.

СКОБ!
Дано: 27 жовтня 2009 р.Б. у місті Києві
Доповнено 5 лютого 2010 р.
в.о. булавного УПС пл. сен. пр. Олег Климчук, ЧК

понеділок, 8 лютого 2010 р.

Витяг з Протоколу наради КПР № 32

Пласт – Національна скаутська організація України
Витяг з Протоколу наради КПР № 32

Київ 12 грудня 2009 року
Присутні

КПР:
Пл.сен. Стебницький В’ячеслав, V
Пл.сен. Гаврилишин Богдан, ЛЧ
Пл.сен. Климчук Олег, ЧК
Пл.сен. Свідзінська Оля
Пл.сен. Федорак Володимир, СМ
Ст.пл. Юрчишин Ярослав, ОЗО
Ст.пл. Кияк Наталя, Гр

КПС:
Ст.пл. Вус Володимир, ЧК
Ст.пл. Сінкевич Ольга
Ст.пл. Колесник Дмитро, СМ

Порядок денний:
1. Затвердження попередніх протоколів КПР.
2. НОСУ.
3. Кадрові питання КПС.
4. Справи Булави УСП.
5. Виконання рішень попередньої наради КПР.
6. КУПО. Фінансовий звіт КУПО.
7. Звіти членів КПР.
8. Звіт діяльності КПС за 3 квартал 2009 року.
9. Справи УПС.
10. Стан підготовки КПЗ.
11. Питання конфлікту інтересів.
12. Використання відзнаки WOSM.
13. Різне.

- Вільде.

- Дитячі мрії.

9 . Справи Уладу пластових сеньйорів.
Слухали:
Климчук Олега, ЧК, що БКБ УПС вже подавала на попередні сходини КПР (3 жовтня 2009 р.) питання відзначення пл. сен. праці Богдана Гаврилишина орденом за його багатолітню працю на благо Пласту і України як громадського діяча і науковця.

Проте Головна Булава УПС попросили ще раз сформулювати чіткіше ЯКУ САМЕ ВІДЗНАКУ пропонує Крайова Булава УПС. Бо у попередній рекомендації було сказано: «відзначити АБО орденом Святого Юрія в Золоті АБО орденом Вічного Вогню в Золоті».

Виконуючи прохання ГБ УПС, Крайова Булава цього разу рекомендує відзначити пл. сен. пр. Богдана Гаврилишина, ЛЧ орденом Вічного Вогню в Золоті за багаторічну громадську і наукову діяльність на благо Пласту і України, а також зразкове виконання обов’язків голови КПР 2006-2008 роках.

«Пластовий шлях» на 2009 рік передплачений, внески вирівняні. Є всі апробати, які надіслані до ГБ УПС.

Вирішили:

Відзначити пл. сен. пр. Богдана Гаврилишина, ЛЧ орденом Вічного Вогню в Золоті за багаторічну громадську і наукову діяльність на благо Пласту і України, а також зразкове виконання обов’язків голови КПР 2006-2008 роках.

Голосували:

«ЗА» - 5 «ПРОТИ» - 0 «УТРИМАЛИСЬ» - 0

Рішення прийнято

Підписали:

Голова КПР В"ячеслав Стебницький

Секретар Марина Коробова

«Легенда про студентське військо» у Білгород-Дністровському

Пластова станиця «Білгород» м.Білгорода-Дністровського провела заняття з гуртками юнаків, присвячене пам’яті Героїв Крут з демонстрацією презентації та документального фільму «Легенда про студентське військо». Юнаки разом з виховниками підготували стенд. Було зроблено саморобні значки, присвячені подвигу української молоді у бою під Крутами, які наші пластуни носитимуть у ці дні. Пластуни сеньори Доценко Сергій, Лєхан Людмила та Сергій, а також кореспондент телебачення «АТВ-плюс « Хмелевська Світлана залучилися до акції одноденного голодування.
Після заняття стенд було вивішено у ЗОШ №3 м.Білгорода-Дністровського. Також на протязі шести уроків з учнями 9-х та 11 класів було проведено бесіди з демонструванням відеоматеріалів. Виявилося, що учні 9-х класів зовсім нічого не знали про бій під Крутами… Учні 11-го класу про цю героїчну подію нашої історії достатньо обізнані.
У суботу , 30 січня, відбулась теренова квест-гра, присвячена 92 річниці бою під Крутами. Пластунам прийшлось нелегко – інтелектуальні елементи гри перетинались з перевіркою фізичної вправності, вмінням стріляти з пневматичної зброї, і головне – знання історії бою під Крутами.
Пл. сен. пр. Сергій Лєхан