Інформаційна сторінка

Булави Крайової булавної

Уладу Пластунів Сеніорів Пласту НСОУ

СКОБ!
Дорогі подруги й друзі! Вітаємо вас на інформаційній сторінці Булави Крайової Булавної УПС. Сторінка створена, щоб уладові курені, осередки праці й сеніори самітники мали змогу оперативно отримувати інформацію про життя Уладу й усі актуальні справи. Маємо надію, що завдяки вам, особливо після 11 з`їзду УПС, тут ніколи не бракуватиме цікавої та корисної інформації й наперед щиро дякуємо всім, хто долучиться до наповнення сторінки.

понеділок, 15 лютого 2010 р.

пл. сен. Сергій Юзик, СМ

ТЕЗИ ДО ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ УПС
у 2010-2012 рр.

1. Спрощення адміністративних передумов та процедур при переході з УСП до УПС та при відновленні членства в Пласті в сеніорському віці (відповідно до резолюції ч. 2. ХVII Великої Ради УПС).
УПС не повинна бути організацією в організації, а частиною єдиної пластової організації. А тому перехід активних у виховній чи адміністративній діяльності членів УСП повинен бути автоматичним при поданні заяви до ОП УСП за місцем проживання. Дійсні члени УСП, які досягли граничного віку і не є діяльними, але подали заяву до ОП УСП за місцем проживання, автоматично стають прихильниками УПС (відповідно до статті 3.а. Правильника УПС).

2. Моніторинг діяльності членства УПС.
Член УПС, як і всякий ін.волонтер в організації має певні потреби:
• задоволення від добре виконаної роботи;
• задоволення від розуміння того, що виконувана ним робота є необхідною;
• задоволення від взаємостосунків з ін. людьми (дружба,однодумці, спільні інтереси, захоплення, професійні інтереси) – курені УПС;
• задоволення від розуміння того, що виконувана функція/діяльність в Пласті, також сприяє його особистісному зростанню.
Одним із засобів мотивації членів УПС є ступені та відзначення в УПС. Булава УПС повинна постійно моніторити діяльність членства та вчасно підвищувати ступені членам УПС, а також надавати відзначення УПС (відповідно до Статуту УПС) без зайвих бюрократичних затримок та перепон. Відповідно до Резолюцій ХVII зборів КУПО необхідно відзначити тих членів УПС, які своєю багатолітньою працею спричинилися до розвитку Пласту.
Відхід значної частини активного членства УПС від Пласту спричинений тим, що їх діяльність протягом багатьох років не отримала не тільки признання чи відзна-чення, а просто проігнорована.

3. Створення постійнодіючого сеніорського форуму.
Створення інтернет-форуму та залучення до участі в ньому чим більшої кількості сеніорів. Моніторинг форуму дасть можливість відстежувати наявні стан, ідеї, потреби, тенденції в діяльності УПС. Постійне інформування членства про діяльність УПС.

4. Вироблення напрямних діяльності членів УПС.
Пластун-сеніор не може бути бездіяльним чи рідким гостем у своєму ОП, а його єдиним обов’язком бути лише вчасно сплачена вкладка. Кожен член УПС має вибрати напрям своєї діяльності в Пласті:
• виховний (як виховник в УПН чи УПЮ);
• інструкторський (в УПН чи УПЮ), регулярна діяльність протягом року+ участь в таборах;
• методичний (для тих, хто відійшов від виховництва) – розробка мето-дичних матеріалів для виховників, сценаріїв заходів, програм таборів, тощо;
• вишкільний, підготовка інструктажів, методичних матеріалів, проведення вишколів та семінарів в межах станиць, округ, краю;
• табірництво, пошук та приготування таборових площ чи осель для таборів УПН, допомога в проведенні таборів, створення, розбудова та підтримка пластових осель;
• адміністративний / управлінський, на рівні станиці, округи, краю, міжна-родному;
• господарсько-фінансовий, фандрайзінг, пошук меценатів, створення власних фондів для підтримки організації, популяризація існуючих та створення нових дитячо-юнацьких пластових центрів.
• організаційний розвиток, реклама та популяризація Пласту в суспільстві, пошук та залучення до Пласту нових дорослих членів, створення нових осередків, підтримка малочисельних осередків та осередків невеликих міст і сіл.
• громадський, бути діяльним членом іншої громадської організації, діяль-ність якої не суперечить ідейним основам Пласту чи суспільної інституції – освіта, церква, збройні сили, наука, культура, місцеве самоврядування, тощо, і через свою діяльнісь не лише популяризувати ідеї Пласту, а й дієво сприяти його розвитку і поширенню.

5. Створення реєстру всіх дійсних членів УПС з часу відродження Пласту в Україні.
Аналіз причин відходу з організації чи від активної діяльності. Налагодження контактів і вияснення можливостей співпраці: одноразова чи періодична допомога (підтримка), участь в проектах, пластприят, інструкторство, виховна діяль-ність.

6. Вироблення напрямних УПС та реалізація Резолюцій ХVII Великої Ради УПС.
На основі аналізу звітів Булави УПС, резолюцій з’їзду УПС та наявних ситуації та можливостей.

Немає коментарів: