Інформаційна сторінка

Булави Крайової булавної

Уладу Пластунів Сеніорів Пласту НСОУ

СКОБ!
Дорогі подруги й друзі! Вітаємо вас на інформаційній сторінці Булави Крайової Булавної УПС. Сторінка створена, щоб уладові курені, осередки праці й сеніори самітники мали змогу оперативно отримувати інформацію про життя Уладу й усі актуальні справи. Маємо надію, що завдяки вам, особливо після 11 з`їзду УПС, тут ніколи не бракуватиме цікавої та корисної інформації й наперед щиро дякуємо всім, хто долучиться до наповнення сторінки.

пʼятниця, 22 січня 2010 р.

Програма XII Крайового Пластового З’їзду

П’ятниця, 19 лютого 2010
8:00 - Заїзд, реєстрація, поселення
10.00 - Відкриття З’їзду, привітання
11:30 - Обрання президії, робочих комісій (секретаріату, лічильної комісії)
12:00 - Звіт мандатної комісії, затвердження програми З’їзду.
12.30 - Звіти КПР, КРК. Запитання
14.00 - Обід
15.00 - Обговорення звітів. Надання абсолюторію уступаючому проводу
16.30 - Розгляд і затвердження Статуту
18:00 - Робота комісій З’їзду
19.00 - Вечеря
19.30 - Робота комісій З’їзду

Субота, 20 лютого 2010
8.00 - Заїзд, реєстрація, поселення
9.00 - Сніданок
10.00 - МРСК, МРОК
14.00 - Обід
15:00 - продовження нарад МРСК, МРОК
17.00 - З’їзди УСП і УПС
19.00 - Вечеря
19.30 - продовження нарад З’їздів УСП і УПС

Неділя, 21 лютого 2010
7.00 - Вставання
7.30 - Підготовка до Служби Божої
8.00 - Служба Божа
9.30 - Сніданок
10.00 - Прийняття та затвердження Стратегії та резолюцій
12.00 - Вибір нового проводу
13.00 - Обід
14.00 - Заприсяження нового проводу. Закриття З’їзду
15.00 - Роз’їзд

Зі Статуту Пласту:
4.6. Крайовий Пластовий З’їзд — найвищий керівний орган Пласту.
4.6.1. Участь у Крайовому Пластовому З’їзді з правом ухвалюючого голосу належить:
а) членам Крайової Пластової Ради та Крайовій Ревізійній Комісії;
б) керівникам територіальних підрозділів та місцевих осередків, зв’язковим та гніздовим;
в) делегатам від членства місцевих осередків, обраних з числа дійсних членів на їх Загальних Зборах відповідно до квоти, встановленої Крайовою Пластовою Радою.
Принцип голосування: одна людина — один голос.
4.6.2. До компетенції Крайового Пластового З’їзду належить:
а) виробляти політику і норми діяльності Пласту для успішного досягнення його мети та завдань, стверджувати рекомендацій пластовим проводам;
б) обирати та затверджувати Голову і членів Крайової Пластової Ради, Голову та членів Крайової Ревізійної Комісії терміном на два роки;
в) розглядати звіти та рекомендації Крайової Пластової Ради, Крайової Ревізійної Комісії та затверджувати їх;
г) встановлювати розмір членських внесків;
д) приймати Статут організації та вносити зміни та доповнення до Статуту;
е) більшістю в 2/3 голосів приймати рішення про ліквідацію та реорганізацію Пласту;
є) виконувати інші обов’язки, які випливають з цього Статуту.
4.6.3. Крайовий Пластовий З’їзд скликає Крайова Пластова Рада раз на два роки, повідомляючи письмово дійсних членів про час, місце, спосіб вибору делегатів і програму щонайменше за чотири місяці перед З’їздом.
4.6.4. Членство може впродовж 30 днів зголосити пропозиції на зміну програми з відповідною мотивацією. Остаточну програму проголошує Крайова Пластова Рада за один місяць перед З’їздом. Рішення КПР затверджується З’їздом.
4.6.5. Всі рішення З’їзду, крім зміни Статуту, а також припинення діяльності Пласту, правомірні при звичайній більшості голосів його делегатів з правом ухвального голосу. З’їзд є легітимним за умови присутності звичайної більшості делегатів з правом ухвального голосу.

Немає коментарів: